Tidningsarkivet

DNA ej nödvändigt för faderskap

DNA ej nödvändigt för faderskap

Högsta domstolen, HD, konstaterar i ett beslut rörande arvsrätt och faderskap, att arvingar inte kan komma efter att en person har avlidit och kräva att ett faderskap ska omprövas.

Ett barn, liksom en man som har fastställts som fader till barnet, kan begära att faderskapsfrågan omprövas. Men aldrig anhöriga efter den fastställda faderns död.

Fallet rör en man som i en dom 1957 i Umeå fastställdes som far till en kvinna född 1954. Han har aldrig under sitt liv ifrågasatt faderskapet, åtminstone inte rättsligt.

Nu har dna-tester visat att kvinnan med 99 procents säkerhet inte är dotter till den avlidna mannen. HD slår dock fast att ett faderskap inte nödvändigtvis behöver vara biologiskt, utan att det i första hand handlar om ett barns rätt till föräldrar. När ett faderskap är fastställt genom dom som har vunnit laga kraft, är faderskapsfrågan avgjord.

Kvinnan har därmed rätt att ärva mannen, som avled i april 2011.

Sveriges Nyheter
2012-05-26 08:21