Tidningsarkivet

Tandläkare kritiseras för slarv

Tandläkare kritiseras för slarv

En tandläkare på Folktandvården i Örebro län har fått kritik av Socialstyrelsen, sedan tandläkaren misslyckades med att avlägsna en hel visdomstand, uppger SR Örebro.

Efter att ha dragit ut tanden kontrollerade aldrig tandläkaren att tanden var hel, inte heller gjordes en röntgenundersökning för att utesluta att rester hade blivit kvar i käken.

En del av tandroten visade sig vara kvar i käken och det orsakade patienten stora besvär, med bland annat svullet ansikte, inflammation i käken och kraftig smärta.

Trots att patienten påpekade upprepade gånger att hon inte mådde bra, tog det två månader innan resterande del av tanden opererades bord. Det gjordes på sjukhus, där kvinnan lades in.

Såväl den enskilda tandläkaren, som folktandvården, får kritik då rutinerna på den aktuella kliniken inte har ändrats sedan det anmälda händelsen inträffade.

Sveriges Nyheter
2012-05-26 11:10