Tidningsarkivet

Trögt för hållbart boende

Foto: Arkiv
SVÅRT ATT PÅVERKA. I och med att utbudet av hyresgäster är betydligt större än de lediga bostäderna, främst i storstäderna, är det svårt för boende att påverka de lägenheter och hus som byggs.
Trögt för hållbart boende

För bara tio år sedan kunde vi läsa rubrik efter rubrik om det ekologiska och hållbara boendet. Idag har rubrikerna tystnat. Utvecklingen går trögt men experterna är trots allt positiva inför framtiden.

Frågor om hållbarhet och miljömedvetenhet är viktiga för gemene man men många som inte aktivt jobbar med de här frågorna tror att man får ett bättre hållbarhetstänk än vad man faktiskt får om man köper ett hus eller flyttar in i en nybyggd lägenhet, säger Ulla Jansson.
Hon är energistrateg och poängterar att det är viktigt att man som hyresgäst eller blivande husägare är aktiv i processen och inte minst ställer krav. Samma sak säger Ingrid Svetoft, arkitekt vid Högskolan i Halmstad.
– Att ställa krav om exempelvis vilka ämnen som finns i de olika byggmaterialen skulle påverka alla inblandade i byggprocessen på ett positivt sätt, säger Ingrid Svetoft. Många boende skulle nog vilja kunna påverka utformningen mer men tyvärr är behovet av bostäder större än utbudet. Det kan bli en intressant utveckling av bostadsbyggandet om hyresgästerna använder samma inflytande som vi exempelvis val av ekologisk mat.

Rädda att vara först
Att bygga hållbart och energieffektivt är egentligen ingen konstigt och kunskapen finns, menar både Ulla Jansson och Ingrid Svetoft. Att det inte sker i så stor utsträckning som man skulle kunna tro verkar bero på flera faktorer, alltifrån kortsiktiga beslut till en rädsla att vara först med det nya.
– Det är helt klart småhustillverkare som är mest tröga, i deras kataloger finns det många snygga kök men inte särskilt mycket fokus på att bygga energieffektivt, säger Ulla Jansson.
– Ta bara det att vi bygger hus idag som värms upp med frånluftsvärmepump som kan verka bra men som faktiskt drivs på el. Det är väldigt märkligt egentligen, att det är år 2012 och vi bygger hus som värms med el. Problemet är att ingen vill vara först, ingen vill sticka ut eftersom man tror att kunderna väljer det som alla andra har. Ett slags moment 22.

Ta hand om energin
För elva år sedan byggdes det allra första passivhuset i Sverige, vilket är ett byggsätt som man spår kommer mer och mer. Det handlar kort sagt om att tillvarata den energi som de boende avger och genom att ha ett skal på huset som är så energibesparande som möjligt. Den energi som produceras i huset ska helt enkelt stanna kvar där. Idag byggs det passivhus i Sverige, även om utvecklingen går långsamt framåt.
– Det är frustrerande att det tar sådan tid, samtidigt som det är roligt att fler och fler engagerar sig i de här frågorna. Jag är optimist, det måste man vara, och önskar bara att fler småhustillverkare hoppar på tåget, säger Ulla Jansson.
– Kommuner och företag arbetar alltmer med inriktningen att bygga miljövänligt och hållbart, säger Ingrid Svetoft. Jag ser positivt på utvecklingen och om tio år kanske vi får se nya ägarformer och premiering av goda förvaltare som kan öka utvecklingen ytterligare. Det finns en ökad dialog mellan alla aktörer för att arbeta på ett hållbart samhällsbyggande.
 

2012-02-24 07:00